SQL Kısa Yolları

KISAYOL

FONKSİYON

ALT+BREAK

Çalışan Sorguyu durdurur

ALT+F1

Veritabanı nesnelerinin bilgilerini gönderir

ALT+F4

Çıkış

CTRL+A

Tüm komutları seçer

CTRL+B

Cümle ile sonuç arasında ki ayracın yerini değiştirmek için kullanılır.

CTRL+C

Kopyala

CTRL+D

Display results in grid format

CTRL+Delete

İmlecin olduğu satiri imleçten itibaren sağa doğru tamamen siler.

CTRL+E

Execute query

CTRL+F

Find

CTRL+F2

Insert/remove bookmark

CTRL+F4

Sorgu sayfasını kapatır

CTRL+F5

Yazılı cümlenin sql standartlarında çalıştırılabilir bir sorgu olup olmadığını kontrol eder.

CTRL+G

Satıra gider

CTRL+H

Değiştir

CTRL+I

Index Tuning Wizard

CTRL+K

Display/hide execution plan

CTRL+L

Display execution plan

CTRL+N

Yeni sorgu sayfası açar

CTRL+O

Bağlantı penceresini açar

CTRL+P

Print

CTRL+R

Sorgudan gelen sonucu gizler ve açar

CTRL+S

Kaydet

CTRL+SHIFT+0

Options menüsünü açar

CTRL+SHIFT+C

Comment out code

CTRL+SHIFT+DEL

Clear the active Editor panel

CTRL+SHIFT+F

Save results to file

CTRL+SHIFT+F2

Tüm bookmarklari(işaretleri) kaldırır.

CTRL+SHIFT+INSERT

Kayıtlı sorgu cümlesini açar.

CTRL+SHIFT+L

Seçili alanı küçük harfe çevirir

CTRL+SHIFT+M

Replace template parameters

CTRL+SHIFT+P

Saklanmış sorgu cümlelerini almak için kullanılır.

CTRL+SHIFT+R

Remove comment

CTRL+SHIFT+S

Show client statistics

CTRL+SHIFT+T

Show server trace

CTRL+SHIFT+U

Make selection uppercase

CTRL+T

Display results in text format

CTRL+U

Change database

CTRL+V

Yapıştır

CTRL+W

Window selector

CTRL+X

Kes

CTRL+Z

Geri al

F1

Query Analyzer için yardım menüsünü açar

F2

Move to next bookmark

F3

En son aramayı tekrarlar

F4

Object Search

F5

Sorguyu çalıştırır

F6

Switch between query and result panes

F8

Object Browser gizler\gösterir

SHIFT+F1

Transact-SQL help

SHIFT+F2

Move to previous bookmark

SHIFT+TAB

Decrease indent

SHIFT+F6

Switch panes

TAB

Increase indent