Bilindiği gibi 5510 no.lu SGK kanununun Ekim/2008’de yürürlüğe giren maddeleri ile ilgili e-bildirge 23/11/2008 tarihinin resmi tatile denk gelmesi sebebiyle en geç 24/11/2008 tarihinde gönderilecektir. Ancak aldığımız duyumlar sonrası SGK Primler Daire Başkanlığı ile doğrudan görüşmemiz sonrasında sadece Ekim/2008 ayına özel e-bildirge gönderim süresinin 1/12/2008 tarihine uzatılacağı ve konuyla ilgili tebliğin 21/11/2008 Cuma günü yayınlanacağı bilgisini aldık. Buna rağmen kanun düzenlemeleri ile ilgili çalışmalari tamamlayarak 21/11/2008 Cuma günü yeni bir set ile yayinlanacak. Onaylı sürüm 4.0.13’tür. Yeni yayınlanacak set ile ilgili konular aşağıdadır.

 • Aylık prim bildirgesi;
  • Matbu olarak alınan bu belge en son SGK sitesinde yer alan formatı ile 4.0.13 setimizde düzenlenmişti. Formatın yenilendiğine dair herhangi bir resmi duyuru bulunmamaktadır. Yine aldığımız bilgilere göre yeni bir düzenleme yapılacak ve tebliğ ile duyurulacaktır. Programdaki düzenleme de duyurunun ardından yapılacaktır.
 • Kısa vadeli sigorta priminin ücretli izin kazancından da kesilmesi;
 • Programımız ücretli izine esas kazanç üzerinden kısa vadeli sigorta primini kesecek şekilde düzenlenmiştir ve sizlere yeni set ile ulaştırılacaktır.
 • E-bildirge sitesinde UIPEK (ücretli izin primine esas kazanç) bölümü kaldırılmıştır. Bu sahaya elle giriş yapılamamaktadır. Elle e-bildirge girişi yapacak müşterilerimiz, prime esas kazanç bölümüne, ücretli izin primine esas kazancı da ekleyerek girmek durumundadır.
 • E-bildirgenin XML olarak gönderimi için herhangi bir yeni format yayınlanmamıştır. Aynı format korunmuş ve prime esas kazanç ücretli izin primine esas kazancı da kapsayacak şekilde düzenlenmiştir ve sizlere yeni setle ulaştırılacaktır.
 • Puantajlarında ücretli izin bulunmayan müşterilerimiz e-bildirgelerini eski haliyle gönderebilir.
 • Fazla mesai, çalışma karşılığı kazanç olduğundan ücret gibi düşünülecek ve verildiği ayda prime esas kazanca dahil edilecek, tavanı aşmasından dolayı sonraki aylara devretmeyecek.
 • Buna istinaden, fazla mesai gibi kazançların, ücret kapsamında değerlendirilmesi, prim, ikramiye gibi diğer kazançlarla birlikte sonraki aylara devretmemesi için, ücret hesaplama kod girişi bölümünde kazanç ve yardım tanımlamalarına “ücret/diğer” seçeneği eklenmiştir. “Ücret” olarak seçilenler, sadece verildiği ayda prime esas kazanca tabi tutulacak, “diğer” olarak seçilenler ise tavanı aşması durumunda sonraki aylara devredecek.
 • Bu düzenleme yeni setle sizlere ulaştırılacak. Fazla mesai uygulaması olan şirketlerde herhangi bir devir işlemi yapmadan önce setin yüklenip düzenmelerin yapılması gerekecek. Ancak e-bildirge verilmesine mahal bir durum yoktur.
 •  “01 : Hizmet Akdi İle Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar” ile “02 : Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar” dışında kalan SGK belge türlerinde düzenlemeler var.
 • Bu düzenlemeler yeni setle sizlere ulaştırılacak. 01 ve 02’den farklı belge türlerine sahip personeli bulunan firmaların yeni düzenlemeleri edinmesi mutlaka gerekli.
 • Eski itibari hizmet uygulaması, yeni kanunla, “fiili hizmet zammı süresi” adını alarak düzenlenmiştir.
 • Uygulamada herhangi bir farklılık yoktur. İtibari hizmet uygulaması olduğu gibi kullanılmaya devam edilebilir.
 • Fiili hizmet süresine tabi işlerde çalışanlar için işin riskine göre birden fazla farklı belge türü getirilmiştir. Personel kartında fiili hizmet süresine ilişkin belge türünün belirlenebilmesi için yeni bir saha eklenmiştir (“fiili hizmet süresi belge türü”). Sigortalılar için, sabit karttaki mevcut belge türü sahasında, fiili hizmet süresi dışında çalıştıkları belge türü (01) belirtilecek, fiili hizmet süresince çalıştıkları belge türü ise yeni sahada belirtilecek.
 • Fiili hizmet süresince yapılan fazla mesailer için tanımlanan kazançlar, yukarıda anlatıldığı şekilde “ücret/diğer” seçeneğindeki “ücret” olarak seçilecek
 • Ar-Ge’de çalışan personel için sgk işveren priminin %50’si ve %80 - %90 arası gelir vergisi muafiyeti getirilmiştir. Bu teşvikler sadece ar-ge’de geçirilen süreler için geçerli olduğundan, uygulamada ar-ge’de elde edilen kazançlar ayrıştırılarak ücret hesaplama kod girişinde belirlenecektir.
 • Ar-Ge için SGK indirim oranı ve gelir vergisi muafiyet oranı sabit kartlarda tanımlanabilecek. Buna istinaden ar-ge kazançları ile diğer kazançlar farklı kanun numaraları ile e-bildirgede ayrıştırılarak yer alacak.
 • Fazla mesai kazancının tavanı aşması sebebiyle sonraki ayların prime esas kazancına tabi tutulup tutulmayacağı;
 • 5510 sayılı kanunla düzenlenen sgk belge türleri;
 • Fiili Hizmet Zammı Süreleri;
 • Ar-Ge sgk ve gelir vergisi teşvikleri;