IS KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEGISIKLIK YAPILMASI HAKKINDA

Degerli is ortaklarimiz,

Bilindigi gibi Sosyal Güvenlik ve Is Kanunlari, Gelir Vergisi Sirküleri ve Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü hakkinda kanun degisiklikleri yayinlanmistir. Bu kanun maddeleri, Netsis Personel Bordro programinda degisiklikler gerektirmektedir. Asagida, ilgili kanun maddelerini ve tarafimizca yapilacak degisikliklerle ilgili bilgilendirmeyi bulabilirsiniz.

  • 08 Mayis 2008 tarihli, 26870 numarali resmi gazetede 5754 numarali Sosyal Sigortalar  ve Genel Saglik Sigortasi Kanunu ile Bazi Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun,

MADDE 47 – 5510 sayili Kanunun 80 inci maddesi (d) bendi asagidaki sekilde degistirilmistir.

d) Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur. Diger ödemeler ise öncelikle ödendigi ayin kazancina dahil edilir ve ücret disindaki bu ödemelerin yapildigi ayda üst sinirin asilmasi nedeniyle prime tabi tutulamayan kismi, ödemenin yapildigi ayi takip eden aydan baslanarak iki ayi geçmemek üzere üst sinirin altinda kalan sonraki aylarin prime esas kazançlarina ilâve edilir. Toplu is sözlesmelerine tabi isyerleri isverenlerince veya kamu idareleri veya yargi mercilerince verilen kararlara istinaden, sonradan ödenen ücret disindaki ödemelerin   hizmet   akdinin  mevcut  olmadigi   veya  askida  oldugu  bir   tarihte  ödenmesi durumunda, 82 nci madde hükmü de nazara alinmak suretiyle prime esas kazancin tabi oldugu en son ayin kazancina dahil edilir. Bu durumlarda sigorta primlerinin, yukarida belirtilen mercilerin kararlarinin kesinlesme tarihini izleyen ayin sonuna kadar ödenmesi halinde, gecikme cezasi ve gecikme zammi alinmaz ve 102 nci madde hükümleri uygulanmaz.

MADDE 93 – Bu Kanunun;

......... 
b) 75 inci maddesinin (4) numarali bendi hariç diger hükümleri, 76 ila 78 inci maddeleri, 80 inci maddesi, 87 nci maddesi, 89 uncu maddesi, 90 inci maddesinin (1) ila (4) numarali bentleri 2008 yili Ekim ayi basinda, 
......... 
yürürlüge girer.

 

  • 26 Mayis 2008 tarihli, 26887 numarali resmi gazetede 5763 numarali Is Kanunu ve Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun,

MADDE 2 – 4857 sayili Kanunun 30 uncu maddesi basligi ile birlikte asagidaki sekilde degistirilmistir.

Özürlü ve eski hükümlü çalistirma zorunlulugu
MADDE 30 – Isverenler, elli veya daha fazla isçi çalistirdiklari özel sektör isyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu isyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü isçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarina uygun islerde çalistirmakla yükümlüdürler.  ........

MADDE 20 – 4447 sayili Kanuna asagidaki geçici  7 nci madde eklenmistir.

GEÇICI MADDE 7 – 18 yasindan büyük ve 29 yasindan küçük olanlar ile yas sarti aranmaksizin 18 yasindan büyük kadinlardan; bu maddenin yürürlük tarihinden önceki alti aylik dönemde prim ve hizmet belgelerinde kayitli sigortalilar disinda olmasi sartiyla, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki bir yillik dönemde isyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortali sayisina ilave olarak bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yil içinde ise alinan ve fiilen çalistirilanlar için; 506 sayili Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayilan ve 78 inci maddesi uyarinca belirlenen prime esas kazanç alt siniri üzerinden hesaplanan sigorta primine ait isveren hisselerinin; 
             a) Birinci yil için yüzde yüzü,
             b) Ikinci yil için yüzde sekseni,
             c) Üçüncü yil için yüzde altmisi,
             d) Dördüncü yil için yüzde kirki, 
             e) Besinci yil için yüzde yirmisi,
             Issizlik Sigortasi Fonundan karsilanir.

MADDE 24 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayili Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortasi Kanununun 81 inci maddesinin birinci fikrasina asagidaki (i) bendi eklenmistir.

i) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (a) bendi kapsamindaki sigortalilari çalistiran özel sektör isverenlerinin, bu maddesinin birinci fikrasinin (a) bendine göre malullük, yaslilik ve ölüm sigortalari primlerinden, isveren hissesinin bes puanlik kismina isabet eden tutar Hazinece karsilanir.

MADDE 38 – Bu Kanunun;

                a) Çerçeve 2 nci maddesi ile degistirilen 4857 sayili Kanunun 30 uncu maddesinin altinci fikrasi ile 20 nci maddesi 1/7/2008 tarihinde,
                ........
                ç) 24 ve 25 inci maddeleri 1/10/2008 tarihinde,
                ........
                yürürlüge girer.

  • Gelir Vergisi Sirküleri / 69

1. Giris 
5084 sayili Tesvik Kanunu kapsamindaki illerde faaliyet gösteren mükelleflerce Mayis/2008 vergilendirme dönemine iliskin olarak verilecek aylik muhtasar beyannamede asgari geçim indirimi ve gelir vergisi stopaj tesviki uygulamasi bu sirkülerin konusunu olusturmaktadir.

2. Mayis/2008 Dönemine Ait Aylik Muhtasar Beyannamenin Verilmesinde Yapilacak Islemler

............. 
Tebligde yer alan açiklamalar çerçevesinde hazirlanan e-beyanname programi 01/07/2008 tarihi itibariyle uygulamaya konulacak olup Mayis/2008 dönemine ait Muhtasar beyanname e-beyannamede yer alan mevcut program çerçevesinde verilecektir.Buna göre, Mayis/2008 dönemine iliskin verilecek muhtasar beyannamelerde asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinden öncelikle asgari geçim indirimi tutari mahsup edildikten sonra kalan tutarin 5084 sayili Kanun kapsaminda terkine konu edilmesi gerekecek olup, mevcut beyannamenin bu husus göz önünde bulundurularak doldurulmasi gerekmektedir.

Sonuç

Yukarida açiklanan hususlar çerçevesinde, Mayis/2008 dönemine iliskin Muhtasar beyannamenin mevcut e-beyanname programi çerçevesinde verilmesi, Haziran/2008 dönemine iliskin Muhtasar beyannamenin ise 01/07/2008 tarihinden itibaren e-beyanname programinda yapilacak degisiklik çerçevesinde verilecegi tabiidir.

Bu maddelere iliskin çalismalarimiz baslamis olup ilgili degisiklikler  4.0.12  onayli sürüm ile kullanilabilecektir. Yürürlüge giris tarihi temmuz 2008 olan maddeler ile ilgili degisiklik temmuz ayi içinde tamamlanacaktir. Diger maddeler ile ilgili degisiklikler ise yürürlük tarihinden önce tamamlanacak sekilde planlamaya alinmistir.

Kanun maddeleri ile ilgili detayli bilgi için asagidaki adresler kullanilabilir :