AMME ALACAKLARININ TAHSIL USULÜ HAKKINDA KANUNDA VE BAZI KANUNLARDA DEGISIKLIK YAPILMASI

Degerli is ortaklarimiz,

Bilindigi üzere 4 Haziran 2008 tarihli, 26898 (Mükerrer) numarali resmi gazetede 5766 numarali “AMME ALACAKLARININ TAHSIL USULÜ HAKKINDA KANUNDA VE BAZI KANUNLARDA DEGISIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN” yayinlanmistir. Bu kanunda yer alan ve detayi asagida verilen madde ile ilgili degisiklik yapilmasi gerekmektedir. Ilgili degisiklik 4.0.12 onayli sürüm için gerçeklestirilecek olup Temmuz’un ilk haftasi içinde tamamlanmasi planlanmistir.

MADDE 19

d) 12 nci maddesinin (1) numarali fikrasinin sonuna asagidaki paragraf eklenmistir.
"(II) sayili listedeki mallardan alinacak vergi, mükellefin bu mali alis bedeli üzerinden, malin tabi oldugu orana göre hesaplanan vergi tutarindan az olamaz. Ithalatçilarin alis bedeli olarak, ithalatta hesaplanan katma deger vergisi matrahi esas alinir. Verginin alis bedeli üzerinden hesaplandigi durumlarda, mükellefin mali teslim tarihine kadar bu mali mükellefe teslim eden tarafindan yüzde 10’a kadar yapilan indirimler alis bedelinden de indirilir."

MADDE 27 – Bu Kanunun;

a) 6 nci maddesi, 8 inci maddesinin (a) bendi, 8 inci maddesinin (ç) bendiyle 193 sayili Kanuna eklenen geçici 72 nci madde hükmü ve 19 uncu maddesi yayimini izleyen ayin basinda yürürlüge girer.

Asagidaki adresten kanun ile iligili tüm metne ulasilabilir.

   http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/06/20080606M1-1.htm