Netsis Entegre W3

netsis ürün ailesinin küçük ölçekli işletmeler için hazırlanmış ilk seviye programıdır. 
Stok, Cari, Fatura, Banka, Çek-Senet vb. modüllerin yanı sıra Muhasebe entegrasyonu da opsiyonel 
olarak eklenebilen bu ürün ile 1-10 kullanıcı işletmelerin ihtiyaçları karşılanabilmektedir.