Netsis Program

yazılımların tamamını ifade eder. Netsis ürünleri ile bağlantılı olan bir çok program vardır. Bunlardan bazıları
 
W:\FUSION06\Demirbas dizini
 
05.06.2007  14:33         2.829.312 NETDEMIR.exe
               1 Dosya        2.829.312 bayt
 
 W:\FUSION06\Kurulum dizini
 
05.06.2007  14:10         2.759.168 Forerunner40.exe
               1 Dosya        2.759.168 bayt
 
 W:\FUSION06\NetFile dizini
 
05.06.2007  14:31         2.934.784 NDI.exe
               1 Dosya        2.934.784 bayt
 
 W:\FUSION06\Ortak dizini
 
05.06.2007  14:10         1.832.448 NetsisPK.exe
               1 Dosya        1.832.448 bayt
 
 W:\FUSION06\Personel dizini
 
08.06.2007  11:28         2.920.960 NETPER.exe
05.06.2007  14:11           907.264 Otosirdeg.exe
               2 Dosya        3.828.224 bayt
 
 W:\FUSION06\Servis dizini
 
05.06.2007  14:16           100.352 CardInfo.exe
05.06.2007  14:08         1.433.600 DBUpdate.exe
05.06.2007  14:21         2.193.408 NEDView.exe
05.06.2007  14:08         2.087.424 NETJOB.exe
05.06.2007  14:09         1.475.584 NetMonitor.exe
05.06.2007  14:10         1.011.200 NetSifrele.exe
05.06.2007  14:10           972.288 NetUsrc40.exe
05.06.2007  14:10         2.413.056 RegKontrol.exe
29.05.2006  11:23         1.434.112 VTCevir.exe
               9 Dosya       13.121.024 bayt
 
 W:\FUSION06\TemelSet dizini
 
05.06.2007  14:28         2.853.376 Ephesus.exe
               1 Dosya        2.853.376 bayt
 
 W:\FUSION06\TemelSet\OnlineBankacilik\TEB\Security dizini
 
09.07.2003  16:39            28.672 hardw.exe
               1 Dosya           28.672 bayt
 
     Listelenen Toplam Dosya:
              17 Dosya       30.187.008 bayt
               0 Dizin   14.347.653.120 bayt boŞ